Friday, July 25, 2008

Bước khởi đầu nhanh nhất đến Thương mại điện tử

Đó là ETO – Con đường ngắn nhát đến thị trường thế giới. Gửi các đơn chào bán sản phẩm của minh, tìm kiếm khách hàng trên Internet là nội dung của dịch vụ ETO trên Internet. ETO giúp cho một doanh nghiệp kết nối Internet tham gia thị trường thế giới với hàng triệu doanh nghiệp kinh doanh các loại hàng hoá dịch vụ.

Với một chi phí rất thấp, doanh nghiệp tham gia dịch vụ ETO cso thể giao tiếp hàng ngày với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Dịch vụ ETO có mặt tại hầu hết các website Tradepoint trên toàn thế giới, hiện nay đã có 152 tradepoint trên toàn cầu đặt tại 92 nước.

Trong thương mại truyền thống, các doanh nghiệp phải thực hiện yêu cầu chào mua, chào bán trên tivi, báo đài, hoặc gửi fax cho các doanh nghiệp khác. Chi phía lớn là một rào cản khi thực hiện các biện pháp tiếp thị. Sự phát triển của Internet đã giải quyết căn bản vấn đề này, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể góp mặt cùng với các “đại gia” trên thị trường.

Electronic Trade Opportunity (ETO), có thể tạm dịch là cơ hội kinh doanh điện tử bao gồm thông tin về yêu cầu chào bán các ản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Chương trình phát triển thương mại của Liên hiệp quốc đã tạo ra dịch vụ ETO trên các điểm đầu mối thương mại toàn cầu để các doanh nghiệp trên toàn thế giới có thể dễ dàng gửi các thông tin của mình giới thiệu trên dịch vụ này và các doanh nghiệp khác có thể tra cứu các nhu cầu mua và bán của cộng đồng doanh nghiệp thế giới với số lượng người đọc lớn hơn bất cứ tờ báo nào. Tại địa chỉ website www.wtpfed.org của Liên đoàn Tradepoint thuộc UNTAĐC, hàng ngày công bố những yêu cầu cần mua, cần bán do các doanh nghiệp trên toàn cầu gửi đến.

Các Tradepoint trên thế giới đều kết hợp dịch vụ ETO. Cờu trúc nội dung dịch vụ ETO của các Tradepoint có những phong phú riêng nhưng nhũng vấn đề cơ bản giống nhau. Các thông tin chào mua, chào bán được cấu trúc theo nhóm hàng (trên cơ sở bảng mã HS – Harmonize System), sắp xếp theo thời gian, theo các thứ tự ưu tiên khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm và lựa chọn của khách hàng. Ngoài những nội dung thông tin, nếu doanh nghiệp có khả năng tổ chức khai thác, xử lý thông tin tốt có thể tự xây dựng cho mình một danh sách bạn hàng (company profile/dicrectory), trên cơ sở các thông tin mô tả doanh nghiệp đăng tải trên các website (ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh, địa chỉ liên lạc, email,…). Có thể nói, ETO là bước khởi đầu trong việc tiếp cận thương mại điện tử.

Doanh nghiệp tại các quốc gia rất dễ dàng tham gia ETO với nhiều hình thức: nhận chào mua, chào bán qua email, trực tiếp đăng thông tin (miễn phí) trên các website, gửi email tới các tradepoint….

Một số website ETO phổ biến:

www.ec21.net

www.tradebroard.com

www.ecplaza.net

www.eceuope.com

www.ectrade.com

http://bpgto.netvigator.com/eng

www.intracen.org

http://trade.chinavista.com/home.html;

http://buyusa.com

www.alibaba.com

(Tổng hợp Internet)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Câu Chuyện Doanh Nhân

Thông Tin Chứng Khoán