Sunday, January 4, 2009

Điều cần lưu ý khi giao dịch ngân hàng trực tuyến

Hiện nay, hình thức giao dịch ngân hàng thông qua Internet (Internet banking) đã khá phổ biến. Dưới đây xin cung cấp một số phương án giúp người dùng ngăn ngừa nguy cơ bị mất tài khoản khi giao dịch qua ngân hàng điện tử:

1. Nên sử dụng Internet Banking tại nhà thay vì ở dịch vụ công cộng. Nếu sử dụng Internet Banking tại các dịch vụ Internet, nên thoát khỏi hệ thống trước khi tắt trình duyệt, cũng nên xóa Cookies và AutoComplete sau khi đăng nhập và đăng xuất (thông qua công cụ Tools > Internet Options > Delete Cookies và Tools > Internet Options > Content > AutoComplete > Clear Forms và Clear Passwords).

Với trình duyệt Mozilla Firefox thì sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Del để vào Clear Private Data để xóa đi những thông tin không muốn lưu.

Xóa thông tin nhạy cảm sau khi giao dịch ngân hàng trực tuyến trên web là một phương án bảo mật khi giao dịch trực tuyến

2. Nên sử dụng bàn phím ảo để tránh Keylogger. Nếu hệ thống không hỗ trợ bàn phím ảo, người dùng có thể sử dụng công cụ tích hợp sẵn trong Windows là On-Screen KeyBoard (Start > All Programs > Accessories > Accessibility > On - Screen Keyboard) để điền thông tin đăng nhập thay vì gõ bàn phím.

3. Khi sử dụng Internet Banking, chú ý thêm chữ "s" sau "http"; cũng nên lưu ý các thông báo của trình duyệt khi vào các trang web bảo mật thông qua phương thức này.

(Theo ThanhNien)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Câu Chuyện Doanh Nhân

Thông Tin Chứng Khoán